Flate tak


Flate tak blir i all hovedsak tekket med asfaltbelegg eller foliebelegg. Vårt firma har autorisasjon for å utføre begge disse tekkemetodene.
Vår målsetting er at vi i størst mulig utstrekning skal bruke norske produsenter av disse beleggene. Hos oss er det Isola AS som er leverandør av asfalt takbelegg, og Protan AS, som er vår folieleverandør. Med dagens energipriser er det klokt å etterisolere hvis man allikevel vurderer å bytte takbelegg. Beregninger har vist at man innen få år har innsparing som er like stor som selve utgiften til takrenoveringen, og med holdbarheten på dagens takbelegg, vil det bli lenge til neste gang man trenger å gjøre takarbeid.

Skråtak


Mange hus er tekket med listetekking. Listetekking består av ett lag asfalt takbelegg som pyntes med decorlister av skiferbestrødde stålplater. Listetekking leveres i flere farger.

Innenfor skråtak leverer vi bl.a.:
Takshingel, Altaskifer, Listetekking, Takstiger, Feieplattformer Powertekk takpanner, Rydab takplater Asfalt takbelegg, Takrenner, Snøfangere

Grønne tak


Grønne tak ser svært attraktive ut, men de tilbyr langt flere fordeler enn det estetiske og visuelle. Grønne tak lagrer vann på en naturlig måte, binder støv og holder taket kjølig om sommeren selv ved ekstreme temperaturer. Beplantning beskytter takbelegget enda mer effektivt mot miljømessige påkjenninger enn det et lag med grus gjør, og bidrar til å øke takbeleggets levetid.
Ta kontakt med oss for mer informasjon!